Onlinetraining: Vernieuw je denken

Onderzoek  en verander  jouw gedachten met behulp van de Bijbel en Rationele Emotieve Therapie!

 

Wij strijden allemaal van tijd tot tijd met gedachten die ons niet gelukkig maken, die ons alleen maar belemmeren en naar beneden halen. Gedachten die ons weerhouden van wat wij werkelijk willen. Gedachten die ons weerhouden van het Leven zoals God dat voor ons heeft bedoelt!

 

In Romeinen 12 vers 2 schrijft Paulus:

Jullie moeten niet meer op dezelfde manier leven als de ongelovige mensen. Maar leef als nieuwe mensen, doordat jullie op een nieuwe manier gaan denken[ , namelijk op Gods manier ]. Dan zullen jullie ook anders gaan leven. Dan zullen jullie weten wat Gods wil is. En alles wat Hij wil is goed, mooi en volmaakt.

( Basisbijbel)

Alles wat goed, mooi en volmaakt is, kan niet negatief zijn!

 

Negatieve gedachten en belemmerende overtuigingen kunnen zijn als bolwerken in je  leven, bolwerken waardoor jij belemmerd wordt om ten volle te leven. 

 

Albert Ellis bedacht de Rationele Emotieve Therapie

Deze therapie gaat er van uit dat er een sterk verband is tussen de manier waarop jij denkt en de gevoelens die daar weer uit voortkomen

Een onderdeel van deze therapie is het G denken:

Een Gebeurtenis leidt tot bepaalde Gedachten;

De Gedachten leiden tot een bepaald Gevoel

Deze Gevoelens leiden tot een bepaald gedrag  en dat Gedrag heeft weer Gevolgen

Albert Ellis stelt dat de Gevoelens niet voortkomen uit de Gebeurtenis, maar uit jouw Gedachten die je erover hebt. En vanuit die Gevoelens ontstaat bepaald Gedrag en dat gedrag heeft weer Gevolgen.

En omdat dit een training is vanuit het christenzijn en vanuit Bijbels oogpunt  heb ik nog één G toegevoegd, en dat is de G van God, want je kunt de gedachten waarmee jij worstelt brengen bij God. Je hoeft deze training niet alleen te doen.

Zoals in 2 korintiërs vers 5 B gezegd wordt: Wij nemen iedere gedachte krijgsgevangen om haar aan Christus te onderwerpen!

Deze training bestaat uit de vijf modules, waarmee je zelfstandig aan de slag gaat, het kost ongeveer twee  maanden om alles toe te passen.

Je hebt zes maanden toegang tot de onlinetraining

De inhoud van deze training:

- Module 1: 

  Hoe werkt het met negatieve gedachten? 

  Inzicht in jouw denken

- Module 2:

  Het 6- Gedenken.

  Breng jouw negatieve gedachten bij God

- Module 3:

  Door welke bril kijk jij naar jou gedachten.

  Plaats andere positievere tegenover de negatieve 

- Module 4:

  Welke belemmerende gedachten heb jij,

  wat is hun invloed en hoe kun je ze ontkrachten

  zodat jij je er niet meer door laat  belemmeren.

- Module 5:

  Hoe denk jij over jezelf?

  Wat zegt Gods woord over wie jij bent

  en wat jouw waarde  is?

 

 

                 

Wat mag jij verwachten van deze training?

- Je krijgt meer inzicht in jouw gedachtewereld en waardoor al die negatieve gedachten ontstaan         

- Je gaat ontdekken wanneer en welke gedachten er vooral bij jou voorkomen

- Je gaat negatieve/irrationele gedachten herkennen en je zult er achter komen dat ze vaak niet op waarheid berusten

- Je gaat rationele/positieve gedachten leren plaatsen tegenover irrationele/negatieve gedachten

-Doordat jij je meer bewust wordt van die belemmerende gedachten, ga je ze steeds sneller herkennen en ze minder serieus nemen, daardoor zal de negatieve invloed langzamerhand afnemen.

- Je ontwikkelt de gewoonte om niet-helpende gedachten te  herkennen, buiten werking te stellen en positiever te zijn.

- Na een tijdje zul je merken dat je je niet meer zo snel laat belemmeren door opkomende gedachten.

- Je zult meer ontspannen raken en je niet meer zo snel  door die gedachten van de wijs laten brengen.

-Ook leer je vanuit de Bijbel hoe jij  je gedachten kunt vernieuwen, hoe je positieve ( bijbelse gedachten ) kunt plaatsen tegenover de negatieve.

Wat zeggen deelnemers over de training?

 

Goede training om positiever te leren denken!

Heel mooi hoe Janny wijsheid uit de Bijbel haalt

over hoe je je manier van denken kunt veranderen.

je manier heeft zoveel invloed op hoe je je voelt,

erg goed om daar eens aan te werken.

deze training kun je prima naast je werk/opleiding/

gezin doen.

( Gertrude)

 

Het GGG schema van module 1 was voor mij niet

nieuw, maar het schema waar God erbij kwam,

vond ik wel heel waardevol.

het leert me om negatieve gedachten echt in gebed te brengen,

hoe klein ze ook zijn, ik merk ook echt verschil hierdoor!

de Bijbelteksten die in de modules zijn verwerkt vind

ik heel mooi en bijpassend.

( Ineke)

 

De training helpt mij om mij meer bewust te

zijn van mijn gedachten, dit alleen  helpt al!

(Wubchiena) 

 

Doordat ik bezig ben met de training merk ik dat ik anders naar mezelf ben gaan kijken, ik heb veel geleerd over wie ik ben in Christus.

Veel Bijbelteksten had ik eerder al wel eens gelezen maar kwamen nu echt binnen, doordat ik er nu veel mee bezig ben door de training.

Door te leren hoe God mij ziet en wie ik ben in Christus is mijn zelfbeeld veranderd.

Door bewust bezig te zijn met gedachten, waar ze vandaan kunnen komen enz.

 

Herken ik het eerder als ik ontmoedigd of somber word door bepaalde gedachten en weet ik nu dat mijn manier van denken bepaald hoe ik me voel en dat ik daar dus ook invloed op kan hebben door na te gaan of een gedachte eigenlijk wel klopt.

Om er positieve gedachten tegenover te zetten

( Martha )