God's rust binnengaan

De preek van afgelopen zondag begon met een paar krantenartikelen dat veel Nederlanders zo lijden onder stress en burnout. De preek ging over “leven vanuit Gods rust”  Hebreeën 4; 1 t/m 13.

Omdat dit zo’n relevante onderwerp is voor deze tijd, wil ik het met jullie delen.

 

Wij kunnen als kinderen van God , God’s rust binnengaan. Maar hoe doe je dat?

 

Nu geldt Gods belofte dat we mogen binnenkomen om met hem te rusten, nog steeds.  Hebreeën 4 vers 1

Maar wij die wel geloofd hebben, gaan naar binnen om met hem te rusten. Hebreeën 4 vers 3

Ten 1e moeten wij geloven om die rust binnen  te kunnen gaan.

 

Hebr. 4 vers 10,11.  Want hij die de rustplaats van God binnengaat, rust uit van zijn werk, zoals God van het zijne. We moeten ons dus inspannen die rustplaats binnen te gaan en er voor oppassen dat wij niet door gehoorzaamheid in dezelfde fout vervallen als zij. ( met zij wordt het volk Israël) 

Ten 2e staat er In vers 11  dat wij ons  moeten inspannen om die rustplaats in te gaan, wij moeten er wat voor doen.

Wij moeten ons werk staken en tijd nemen om te komen in die plaats van rust. Wij mogen net als Maria in lucas 10 vers 40 – 42 aan zijn voeten zitten en bij Hem uitrusten, naar hem luisteren.

Daarbij is het belangrijk dat wij Zijn Woord lezen. Want ook staat er in Hebreeën 4 vers 12 en 13 dat het woord van God levend en krachtig is. Dat het scherper snijdt dan een tweesnijdend zwaard. Het dringt door tot het punt waar ziel en geest, merg en been elkaar raken. Het ontleedt de verlangens en de gedachten van de mens. Geen schepsel is voor God verborgen, alles ligt open en bloot voor zijn ogen.

In God’s woord kunnen wij bemoediging vinden, kracht, woorden van liefde. Allemaal woorden waaruit wij kracht kunnen putten om ons dagelijks werk te kunnen doen. Om productief te blijven is het zo belangrijk om ook de nodige tijd van rust te nemen. God’s woord brengt ons terug bij Jezus.

In Matteus 6 vers 6 staat:  Maar wanneer u bidt , ga dan uw kamer in, doe de deur achter u dicht en bid dan tot uw Vader, die verborgen is. En uw Vader die ziet wat verborgen is, zal u belonen.

 

Wat tips voor meer rust in je leven.

 

Misschien doe je naast je werk en gezin teveel andere dingen die wel goed zijn, maar teveel van jou vragen.

 

Ga na wat God echt voor jou heeft bedacht, wat jij mag doen in dit seizoen. Soms doen wij dingen die helemaal niet op ons bordje horen te liggen.

Waar wordt jij blij van?, waar krijg jij energie van?  Wat past echt bij jou, wat heeft jouw passie?  Ga dat doen, stop met dingen waarvan jij weet dat het eigenlijk niet jouw taak is, maar je doet het nog omdat er weinig mensen voor zijn of omdat je het al zolang doet en het moeilijk vindt te stoppen.  Leer onderscheiden wat God echt van jou vraagt.

 

Zorg vooral dat je niet teveel doet, waardoor je het allerbelangrijkste achterwege laat. Tijd doorbrengen met jouw hemelse vader, Hij verlangt er naar dat wij bij hem rusten. Daar geeft hij jou de kracht, energie wat jij nodig hebt om datgene te doen dat er echt toe doet.

 

Kijk ook naar andere gebieden in jou leven die rust geven of juist onrust.

 

Hoe ga jij om met je financiën?

 

Welke relaties in jouw omgeving brengen onrust?  Misschien moet je vrede stichten met iemand, of misschien juist geen contact!

 

Zorg je goed voor jezelf?  Hoe ga je om met je lichaam?

 

Ga voor de beste dingen, voorkom onrust!

 

Kies voor de beste dingen , niet wat anderen voor jou kiezen, maar datgene wat jij kiest!

 


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.